Datum uitspraak: 04-07-2018
Nummer uitspraak: 108219
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerlingen (tweeling) zijn de school binnengekomen met specifieke onderwijsbehoeften. Al snel ontstaat er verschil van inzicht tussen ouders en school over de aanpak hiervan. De communicatie verslechtert en vanaf april 2017 zijn de kinderen thuis. De school kondigt in september 2017 aan over te gaan tot verwijdering. Eerst is nog onderzocht of een passende plek voor de leerlingen gevonden kan worden; in maart 2018 zijn zij definitief van school verwijderd. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Gebleken is dat alle betrokkenen, ook de leerplicht, de onderwijsinspectie en het samenwerkingsverband menen dat voortzetting van de onderwijscarrière van de leerlingen bij de school niet meer aan de orde is. Ook de ouders achten terugkeer naar de school niet meer mogelijk. Daarbij is een andere school bereid gevonden de kinderen in te schrijven.
Ouders hebben als een oplossing aangedragen dat de leerlingen naar een particuliere school gaan, maar ingeschreven blijven op een reguliere school. Deze optie kan worden verkend, maar daarbij hoeft de school vanwege de ernstige vertrouwensbreuk niet als school van inschrijving te dienen omdat deze dan verantwoordelijk blijft voor de kinderen.

Trefwoorden: