Datum uitspraak: 03-10-2018
Nummer uitspraak: 108345
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling haalt voor de tweede maal 4 vwo niet. Na de telefonische beslissing van de docentenvergadering dient hij bij de Commissie een geschil in over verwijdering.

Advies
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De school houdt de leerling ingeschreven vanwege uitbesteding aan het volwassenenonderwijs. Er is door de school geen formele, schriftelijke verwijderingsbeslissing genomen. Er is ook geen sprake van een situatie die feitelijk met verwijdering kan worden gelijkgesteld, omdat de leerling bijvoorbeeld thuis zit. Bovendien hield de school een onderwijsfaciliteit voor de leerling beschikbaar. Omdat er geen sprake is van verwijdering is het verzoek niet-ontvankelijk.