Datum uitspraak: 14-08-2018
Nummer uitspraak: 108279
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is na een incident geschorst. In de schorsingsperiode is aan de moeder van de leerling duidelijk gemaakt dat de leerling niet meer kan terugkeren op school. Verschillende gesprekken tussen de moeder en de school hebben niet geleid tot een plaatsing van de leerling op een tussenvoorziening of een andere school. 

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Door de leerling niet meer toe te laten tot de school is sprake van een feitelijke verwijdering van de leerling. De reden om de leerling niet meer toe te laten is de veiligheid en handelingsverlegenheid van de school. Het incident was voor de school geen aanleiding om direct tot verwijdering over te gaan. Er is niet gebleken dat de school heeft onderzocht of er nog mogelijkheden waren om de leerling anders of meer te ondersteunen. Dat wordt wel van een school verwacht wanneer zij een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte van school verwijdert.