Datum uitspraak: 10-06-2020
Nummer uitspraak: 109219
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling veroorzaakt bij aanvang van de brugklas een reeks van incidenten. Vervolgens wordt zij op de Rebound geplaatst. Ook daar gaat het gedragsmatig mis, waarna de school haar schorst en wil verwijderen. Sindsdien zit de leerling thuis.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Aan de Reboundplaatsing dient een ontwikkelingsperspectief (opp) ten grondslag te liggen, omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling op dat moment de mogelijkheden van de school overstijgt.
De leerling is feitelijk verwijderd zonder dat de ouders en leerling zijn gehoord en zonder dat er een andere school is gevonden die de leerling wil toelaten.