Datum uitspraak: 09-10-2020
Nummer uitspraak: 109324
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is op zijn vorige school gepest en heeft daar angstgevoelens aan overgehouden. De leerling vertoont afwijkend gedrag op school. Na een incident op school houden ouders de leerling enige tijd thuis. Als hij weer terug wil komen op de school, geeft de school aan dat zij niet de benodigde ondersteuning aan de leerling kan bieden. De school stelt voor de leerling thuisonderwijs te geven en raadt de ouders aan om een andere school voor de leerling te zoeken.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De leerling heeft een extra ondersteuningsbehoefte vanwege zijn gedrag.
Verweerder heeft in onvoldoende mate dit gedrag in kaart gebracht en onderzoek (laten) doen. Ook ontbreekt een met ouders besproken opp. 
Daar komt bij dat verweerder het samenwerkingsverband op een zeer laat tijdstip heeft ingeschakeld. Verder is moeilijk in te zien waarom de school, uitgaande van de visie dat zij niet in de ondersteuning bij de gedragsproblemen kan voorzien, niet is overgegaan tot aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Het heeft aldus bij verweerder aan regie ontbroken.