Datum uitspraak: 30-03-2022
Nummer uitspraak: 2022022639
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) cluster 4. De relatie met een medeleerlinge wordt verbroken in de herfstvakantie. Na de herfstvakantie ontstaat er een situatie op school die niet veilig is voor medeleerlingen, omdat de leerling zijn ex-vriendin (via-via) blijft opzoeken. De school stelt afspraken op waar de leerling zich aan moet houden. Op een zeker moment houdt de leerling zich niet aan de gemaakte afspraken en wordt daarom geschorst. Vanaf dat moment is hij niet meer welkom op school. Moeder is het hier niet mee eens en dient een geschil in.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Na de schorsing heeft het schoolbestuur de formele verwijderingsprocedure niet gevolgd, ondanks dat duidelijk was dat de leerling zou worden verwijderd. Het is de Commissie niet duidelijk geworden waarom het schoolbestuur niet heeft gekozen voor een minder ingrijpende maatregel dan verwijdering. Het is ook niet duidelijk hoe het belang van de leerling is meegewogen in deze beslissing. Sinds de leerling thuiszit, heeft de school te weinig gedaan om de leerling van onderwijs te voorzien. De school heeft hierbij te veel geleund op de onderwijsconsulent die slechts een adviserende rol heeft.