Datum uitspraak: 02-06-2022
Nummer uitspraak: 2022028777
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Binnen enkele weken nadat een leerling op het vmbo is gestart, wordt de leerling uithuisgeplaatst. Na zijn verblijf in een gesloten jeugdinstelling gaat hij bij zijn moeder wonen. Tijdens zijn verblijf heeft de leerling onderwijs gevolgd op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-school). De school vraagt voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan en heeft een passende school voor de leerling gevonden. Moeder meent dat sprake is van verwijdering en legt het geschil aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er is sprake van verwijdering omdat de leerling niet op de school mag terugkeren en voor hem een andere school is gevonden. Dat de school geen formeel besluit tot verwijdering heeft genomen, maakt dit niet anders. De school zou vanwege het gedrag en capaciteiten van de leerling niet in de ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien. De leerling heeft slechts enkele weken op de school gezeten en heeft ruim 7 maanden in een instelling verbleven waar hij behandeling heeft gevolgd. Met deze gewijzigde omstandigheden heeft de school onvoldoende rekening gehouden. Hierdoor is het onduidelijk wat de actuele ondersteuningsbehoefte van de leerling is.