Datum uitspraak: 08-02-2021
Nummer uitspraak: 109595
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft kort voor de start van het schooljaar te horen gekregen dat hij geen onderwijs meer op school mag volgen. Zijn moeder vindt dat daarmee sprake is van verwijdering en legt de zaak aan de Commissie voor. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De mededeling dat de leerling niet meer op school mocht komen ging gepaard met de intentie om voor hem een andere school te zoeken. Daarmee is feitelijk sprake van verwijdering. 
De school heeft geen ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld, maar verklaart dat zij de ondersteuningsbehoefte en de begeleiding van de leerling heeft vastgelegd in een individueel handelingsplan en groepsplannen. Omdat de school deze documenten niet in de procedure heeft ingebracht, is niet duidelijk of de school inhoudelijk overeenkomstig de regels van passend onderwijs heeft gehandeld.