Datum uitspraak: 17-12-2021
Nummer uitspraak: 2021015974
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een Engelstalige leerling van een internationale school voor voortgezet onderwijs is in oktober 2020 naar huis gestuurd en heeft de rest van het schooljaar online onderwijs gekregen. De leerling heeft kenmerken van autisme. Diverse zorginstanties zijn bij het gezin betrokken. Sinds de start van het schooljaar 2021-2022 is de school ook gestopt met het aanbieden van online onderwijs. Zorg zou volgens de school bovenliggend aan onderwijs zijn.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er is sprake van een feitelijke verwijdering omdat de school de leerling geen onderwijs meer biedt en hem wel ingeschreven houdt. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling en dient in dat kader de regie te nemen. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar welke ondersteuning en welk onderwijs de school de leerling zelf nog kan bieden. Als een school van mening is dat  het voortgezet speciaal onderwijs voor de leerling passend is, moet ze een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.