Datum uitspraak: 19-02-2021
Nummer uitspraak: 109639
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling vertoont gedragsproblemen. De school legt hem een time-out op zonder einddatum. De leerling mag daardoor niet meer naar school. Hij neemt deel aan online onderwijs, totdat een passende school voor de leerling is gevonden. De ouders vinden dat de school hun zoon eerst begeleiding moeten bieden om het gedrag aan te passen. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De time-out voor onbepaalde tijd kan in dit geval gelijkgesteld worden aan een voorgenomen verwijderingsbesluit. De school ontzegt de leerling de toegang tot school, waarbij de leerling deelneemt aan online onderwijs en de school overgaat tot verwijdering zodra een passende school de leerling toe laat. Een dergelijk besluit kan niet zomaar genomen worden. De school moet zich eerst inspannen om het gedrag van de leerling te reguleren. Ter zitting hebben de ouders en de school ingestemd met extern onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.