Datum uitspraak: 06-10-2020
Nummer uitspraak: 109401
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school verwijdert een leerling omdat zij hem geen passende ondersteuning meer kan bieden. De ouders vinden dat de school onvoldoende rekening heeft gehouden met de hoogbegaafdheid van hun zoon en zich te veel richt op zijn gedrag.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Er bestaan geen wettelijke eisen voor de opmaak van een opp. De wet eist wel dat alle relevante elementen op één moment in onderlinge samenhang tijdig in een schriftelijk document worden vastgelegd. De inhoud van dat document wordt tijdens op overeenstemming gericht overleg met de ouders besproken en naderhand geëvalueerd. In dit geval heeft de school zo'n samenhangend document niet opgesteld. Zij heeft de ouders ook niet de waarborg geboden van het (tijdig) voeren van op overeenstemming gericht overleg. Daarmee heeft de school niet gehandeld overeenkomstig de regels van passend onderwijs.