Datum uitspraak: 05-02-2021
Nummer uitspraak: 109658
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school is beklad met beledigende leuzen, gericht tegen de bestuurder en rector. De leerling wordt op grond van camerabeelden aangewezen als een van de daders. De school besluit de leerling te verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft geen bewijs aan de Commissie overgelegd. Er zou een bekennende verklaring van een andere leerling zijn, maar die is ook niet ingediend. Bovendien blijkt uit wat het bevoegd gezag heeft aangevoerd, dat die verklaring een andere inhoud heeft. Er is daarom onvoldoende grondslag voor de verwijdering.