Datum uitspraak: 09-12-2021
Nummer uitspraak: 2021017227
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling wordt ingeschreven een school voor voortgezet onderwijs. Bij de start van het schooljaar meldt moeder dat haar zoon een enkelband draagt, omdat hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Nadat zij dit heeft gemeld, besluit de school dat de leerling niet naar de school mag komen. De school meent de veiligheid van leerlingen en personeel niet te kunnen garanderen en gaat op zoek naar een andere passende school.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft niet voldoende informatie ingewonnen en kon zo niet beoordelen of zij de veiligheid op de school kan garanderen. De verwijdering is gegrond op veronderstellingen, de voorgeschiedenis van de leerling en het feit dat hij verdacht wordt van een strafbaar feit. Dit is onvoldoende basis voor verwijdering.