Datum uitspraak: 21-09-2020
Nummer uitspraak: 109370
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wordt op een OPDC geplaatst. In de loop van dat traject besluit de school van herkomst dat de leerling daar niet meer welkom is. De school schrijft dit aan de ouders en maakt hen attent op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, die de leerling zou kunnen toelaten.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De leerling is op het OPDC geplaatst zonder dat daar een ontwikkelingsperspectief aan ten grondslag lag. Daarin dient de ondersteuningsvraag aan het OPDC te zijn opgenomen, de verwachte verblijfsduur, en een beschrijving of de leerling het gehele onderwijsprogramma van de school op het OPDC zal gaan volgen. In plaats van de leerling te verwijderen, had de school voor hem een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen. Instemming van de ouders is daarvoor niet vereist.