Datum uitspraak: 07-12-2017
Nummer uitspraak: 107914
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school stelt dat zij handelingsverlegen is bij de ondersteuning van een leerling met gedragsproblemen. De school heeft een groeidocument opgesteld, maar niet tijdig een ontwikkelingsperspectief. Er is niet regelmatig overleg gevoerd met de ouder over de ontwikkeling van de leerling. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Een ontwikkelingsperspectief is wettelijk verplicht om een arrangement bij het samenwerkingsverband aan te vragen. Er heeft geen op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsgevonden  voordat de school het plan had vastgesteld. Uit het opgestelde groeidocument blijkt onvoldoende welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en welke onderwijsmiddelen de school heeft ingezet.