Datum uitspraak: 18-05-2021
Nummer uitspraak: 2021005941
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De vader van een leerling heeft een brief van de school kregen over de communicatie tussen vader, de directeur en de medewerkers van de school. De school roept vader op de vertrouwensband tussen hem en de school te herstellen, omdat het anders voor de leerling niet mogelijk is om onderwijs op de school te blijven volgen. Vader stelt dat de brief een besluit tot (voorgenomen) verwijdering dan wel start van de verwijderingsprocedure is.

Beslissing van de Voorzitter
Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De school wijst vader erop dat als het vertrouwen niet wordt hersteld, de consequentie zal zijn dat de leerling zijn basisschoolcarrière niet op de school zal kunnen afronden. Dit is een ultieme waarschuwing, maar geen verwijdering dan wel een voornemen daartoe. De Commissie kan daarom het geschil niet inhoudelijk behandelen.