Datum uitspraak: 19-10-2021
Nummer uitspraak: 2021014455
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling staat ingeschreven op een reguliere basisschool. Hij heeft cerebrale parese en een cerebraal visuele stoornis. De school heeft fysieke aanpassingen gedaan en extra ondersteuning ingezet. Desondanks komt de leerling niet tot leren. De school besluit om de leerling te verwijderen. De ouders zijn van mening dat de school nog andere mogelijkheden heeft om hun zoon te ondersteunen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft, vanaf het moment dat de leerling is gestart op de school, op verschillende manieren ondersteuning voor de leerling ingezet. De school heeft ook het samenwerkingsverband ingeschakeld voor extra ondersteuning. De geboden ondersteuning heeft niet geleid tot voldoende ontwikkeling van de leerling. Daarom heeft de school een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De verwijderingsbeslissing is redelijk omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling het regulier onderwijs overstijgt.