Datum uitspraak: 15-06-2022
Nummer uitspraak: 2022029602
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is met drie medeleerlingen uitgenodigd voor overleg over onderling pesten. Het overleg staat onder leiding van de teamleider onderbouw. Tijdens het overleg misdraagt de leerling zich zodanig, dat de drie medeleerlingen de gespreksruimte uitvluchten. Zij sluiten zich ter bescherming op in een ander lokaal. De leerling probeert daar desondanks binnen te komen, maar wordt door medewerkers van de school tegengehouden. De leerling probeert hen opnieuw aan te vallen als de drie medeleerlingen later worden weggeleid door medewerkers van de school. De school neemt een verwijderingsbeslissing en biedt de leerling twee alternatieven. Dit betreft een reboundvoorziening en een andere vwo-school met extra ondersteuning voor de leerling.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De ernst van de misdragingen rechtvaardigt verwijdering. De school heeft de verwijderingsbeslissing niet uitgevoerd en de leerling ingeschreven gehouden. Daardoor kon hij online de lessen blijven volgen. De door de school bij de verwijdering geboden onderwijsalternatieven zijn voldoende passend geweest.