Datum uitspraak: 05-11-2021
Nummer uitspraak: 2021014554
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit in het tweede jaar van het vmbo-tl. De leerling voldoet niet aan de bevorderingsnormen en moet van de school af. Verzoekers menen dat de school onvoldoende begeleiding aan de leerling heeft geboden, geen ontwikkelingsperspectief heeft opgesteld en hem ten onrechte heeft verwijderd.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft ondersteuning van de school ontvangen. Deze ondersteuning valt onder de basisondersteuning waarvoor geen ontwikkelingsperspectief nodig is. Wel had de school zich meer mogen inspannen om zowel de leerling als ouders te betrekken bij de inzet van deze ondersteuning en te informeren wat de gevolgen zouden zijn als de schoolresultaten niet verbeterden. Dit neemt niet weg dat de leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet. Op grond van het overgangsbeleid kan verweerder besluiten de leerling niet te bevorderen en niet te laten doubleren. Het besluit om de leerling te verwijderen is dan ook niet onredelijk.