Datum uitspraak: 10-05-2021
Nummer uitspraak: 2021002773
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een broer en zus zitten respectievelijk in groep 2 en 6 van de basisschool. Op enig moment ontstaat een verschil van inzicht tussen ouders en school over de extra instructie aan de dochter op het gebied van rekenen en taal. Partijen worden het niet eens over een plan van aanpak. Inmiddels zit de dochter al langere tijd thuis. Na het besluit tot voorgenomen verwijdering van beide leerlingen houden ouders ook hun zoon thuis. Pogingen om het conflict op te lossen en het vertrouwen te herstellen, mislukken, mede doordat ouders bepaalde onderzoeksgegevens niet willen verstrekken. Uiteindelijk besluit de school beide kinderen te verwijderen vanwege een verregaande vertrouwensbreuk. Ouders kunnen zich hier niet in vinden en wenden zich tot de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De grond voor de uiteindelijke ontstane vertrouwensbreuk is gelegen in het niet door ouders willen verstrekken van de door school verzochte informatie. Daarbij komt de uitdrukkelijke keuze van verzoekers om ook hun zoon thuis te houden. Doordat ouders deze informatie niet met de school wilden delen, was er voor de school onvoldoende zicht op het didactische niveau van de dochter. De school had die informatie nodig, omdat de dochter al meer dan een jaar thuis zat en zij haar op een zo veilig mogelijk manier weer in het onderwijsproces wilde laten terugkeren. Ondanks herhaalde gesprekken is het niet gelukt om de voor de school benodigde informatie te verkrijgen en de kinderen terug te laten keren naar school. Daardoor mocht het besluit tot verwijdering in redelijkheid genomen worden. Er is inmiddels een andere passende school gevonden, die bereid is de beide kinderen in te schrijven.