Datum uitspraak: 15-06-2021
Nummer uitspraak: 2021003433
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een brugklasleerling heeft in een WhatsAppgroep van school foto’s gestuurd waarop billen van medeleerlingen en docenten zijn te zien. Ook zijn op de foto’s opmerkingen geplaatst. De school heeft de leerling eerst geschorst en is vervolgens overgegaan tot verwijdering van de leerling. De vader van de leerling vindt de maatregel disproportioneel en richt zich tot de Commissie. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De Commissie toetst of de school in redelijkheid tot het verwijderingsbesluit heeft kunnen komen. De leerling heeft vier foto’s in een WhatsAppgroep van de klas gestuurd. Dit betreft een foto van een meisje, foto’s van billen van twee docenten waarvan één met de tekst ‘ik ben homo’, een foto van een meisje met de tekst ‘effe een condoom pakken’, en een foto van drie klasgenoten met de tekst ‘wij zijn bi’. Verder staat vast dat de leerling één of twee van deze foto’s heeft gemaakt en de tekst ‘ik ben homo’ op de betreffende foto heeft geplaatst. Deze gedragingen zijn ernstig. Verder heeft de leerling appcontact gehad met een klasgenoot over een medeleerlinge die melding heeft gemaakt van de foto’s en zich daarin dreigend richting de medeleerlinge geuit. Met het versturen van de foto’s en de geuite bedreiging heeft de leerling de school- en gedragsregels overtreden, waarvoor de school een zware maatregel kan opleggen. Gelet op de discretionaire bevoegdheid die de school heeft bij de waardering van de ernst van het incident, de impact op de school en de daarbij op te leggen maatregel, kan verweerder in deze situatie tot verwijdering besluiten.