Datum uitspraak: 16-02-2021
Nummer uitspraak: 109597
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school kan niet langer in de ondersteuningsbehoefte van een leerling voorzien en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan. Het samenwerkingsverband kent een tlv voor speciaal onderwijs (so) toe. De school vindt een passende school voor de leerling en besluit de leerling te verwijderen. Moeder vindt die school niet passend en meent dat de leerling niet kan worden verwijderd totdat een andere so-school bereid is de leerling toe te laten. 
 
Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school kan niet langer voorzien in de ondersteuning van de leerling. De leerling is aangewezen op een, in brede zin, meer intensieve vorm van begeleiding dan die binnen regulier basisonderwijs kan worden geboden. Een so-school is bereid te leerling toe te laten. Tegen plaatsing op de aangereikte so-school heeft verzoekster logistieke bezwaren en zij meldt de leerling bij een andere so-school aan. Gelet op het beperkt aantal so-scholen dat in de regio voor de leerling beschikbaar is, is de aangereikte so-school passend en mag de school tot verwijdering overgaan.