Datum uitspraak: 19-10-2020
Nummer uitspraak: 109357
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling gaat niet meer naar school omdat hij sociaal-emotionele druk ervaart bij het naar school gaan. Van de school ontvangt hij afstandsonderwijs ter overbrugging naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) dat een speciaal traject voor toeleiding naar school heeft. De ouders vinden dat sprake is van verwijdering en willen dat de leerling afstandsonderwijs krijgt totdat hij zijn mavodiploma heeft behaald.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Verweerder heeft, met inzet van het samenwerkingsverband, getracht om de leerling gefaseerd naar de school en de reguliere klassikale lessen toe te leiden. Dit is niet gelukt. Afstandsonderwijs is een onderdeel van het onderwijsprogramma en kan hiervan geen vervanging zijn. Het uitgangspunt is dat de leerling fysiek op school onderwijs moet volgen. Deelname aan het traject is alleen mogelijk met inschrijving op de vso-school. De school heeft in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen om de leerling te verwijderen.