Datum uitspraak: 14-07-2021
Nummer uitspraak: 2021007294
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een brugklasleerling wordt in de tweede helft van het schooljaar door de school verwezen naar een andere, reguliere school met kleinere groepen en extra begeleiding. Een beroepscommissie buigt zich over de kwestie en verklaart het beroep gegrond. De leerling moet nog een kans krijgen en mag blijven als de leerling haar schoolresultaten verbetert. De school concludeert dat de leerling niet aan deze afspraak heeft voldaan en stelt daarnaast niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien. De school verwijdert de leerling definitief.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft extra ondersteuning op het gebied van didactische vaardigheden en gedrag nodig. De school heeft de leerling hiervoor begeleiding geboden. Ondanks de inspanningen verslechterde het gedrag van de leerling, kwam de leerling niet aan leren toe en maakte de leerling zich geen leerstrategie eigen. Daarnaast verbeterde de leerling de schoolresultaten niet. De school heeft een passende school voor de leerling gevonden en heeft in redelijkheid kunnen besluiten de leerling te verwijderen.