Datum uitspraak: 19-07-2021
Nummer uitspraak: 2021007955
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een basisschoolleerling zit al enige tijd thuis, omdat ouders aangeven dat de leerling bang is om naar school te komen. De school onderneemt pogingen om de leerling weer terug in het onderwijsproces te krijgen, waarbij de school medewerking van ouders verlangt voor nader onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte. De ouders vinden dat de school onvoldoende ondersteuning biedt om de leerling de Nederlandse taal eigen te laten maken. Zij dienen een verzoek in.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft voortdurend inspanningen verricht om een weg te vinden waarlangs de leerling terug kan keren in het onderwijsproces. Het is niet aan de school te wijten dat de leerling niet langer naar school komt. Niet is in geschil dat de leerling ondersteuning op het gebied van taal nodig heeft. De leerling heeft naast deze ondersteuning ook een plek op een school nodig in een (kleine) groepssetting. De school is voor de leerling op dit moment niet passend. Voordat de school over kan gaan tot verwijdering, dient de school een passende onderwijsplek voor de leerling te vinden.