Datum uitspraak: 22-06-2021
Nummer uitspraak: 2021005314
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Twee leerlingen uit een gezin worden door de school verwijderd vanwege het gedrag van de ouders. Ouders menen dat het mogelijk is om sluitende afspraken te maken met de school en dat de communicatie (hierdoor) kan worden verbeterd, maar de school heeft hierin geen vertrouwen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Er is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk. Ondanks het inschakelen van externen verbetert de communicatie en verstoorde relatie tussen de school en ouders niet. Hierdoor lukt het niet om in gesprek te komen over de benodigde ondersteuning van een van de leerlingen. De leerlingen gaan gebukt onder de conflictueuze situatie en zijn gebaat bij beginnen met een schone lei op een andere school.