Datum uitspraak: 25-01-2021
Nummer uitspraak: 109579
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een eindexamenleerling heeft met twee medeleerlingen een foto van de leerlingbegeleider in de schoolkantine gemaakt. De foto is met een kwetsende en insinuerende tekst op social media beland. De school besluit de leerlingen te verwijderen omdat de schoolregels zijn overtreden en in de schoolgemeenschap de gevoelens van veiligheid zijn geschaad.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerlingen zijn op de hoogte van de schoolregels en zijn op school onderwezen over het gebruik van telefoons en social media. De leerling is mede verantwoordelijk voor het plaatsen van de foto op social media. Wegens de kwetsende, insinuerende tekst is de veiligheid van de leerlingbegeleider in het geding geraakt. Ook heeft het incident tot gevoelens van onveiligheid en onrust bij leerlingen en medewerkers op de school geleid. Daar komt bij dat de leerlingen en personeel extra kwetsbaar zijn door corona, waardoor de lessen digitaal zijn, en door de ligging van de school.