Datum uitspraak: 17-09-2021
Nummer uitspraak: 2021010066
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling staat ingeschreven op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Hij is bekend met autisme en ADHD. De school constateert dat de leerling zich, ondanks het inzetten van verschillende hulpmiddelen, onvoldoende ontwikkelt. De leerling heeft veel leerkrachtnabijheid nodig en sturing in zijn gedrag. De school geeft aan dat zij niet meer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien, en meent dat het speciaal onderwijs een passende onderwijsplek is voor de leerling. De ouders zijn van mening dat de leerling een kans moet krijgen in groep 8 omdat nog niet alle mogelijke ondersteuning is ingezet en het afgelopen schooljaar een moeilijk jaar voor hem is geweest. Daardoor is de groei die hij in groep 6 heeft laten zien gestagneerd.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de afgelopen drie jaar verschillende interne en externe hulpmiddelen ingezet om zo goed mogelijk in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien. Voordat de school over is gegaan tot een voornemen tot verwijdering, heeft zij de belangen van de leerling betrokken bij haar afweging. Hierbij heeft de school ook het afgelopen schooljaar in overweging genomen. De school heeft het hele ontwikkelingstraject van de leerling in haar belangenafweging betrokken. Daarom kon zij in redelijkheid tot het besluit komen dat het speciaal basisonderwijs geen passende plek is voor de leerling.