Datum uitspraak: 13-01-2022
Nummer uitspraak: 2022017689
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school voor voortgezet onderwijs laat een leerling na een incident niet meer tot de school toe. De school meent dat zij vanwege het gedrag van de leerling de veiligheid van medeleerlingen en personeel niet kan waarborgen. Moeder legt een geschil aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het gedrag van de leerling is dermate ernstig en structureel van aard, dat de school in redelijkheid heeft kunnen besluiten de leerling te verwijderen. Ondanks het afronden van een dagbehandeling voor emotie-regulatie en het volgen van onderwijs in een traject-op-maat-klas, raakt de leerling opnieuw betrokken bij een incident op de school. De leerling is vervallen in het gedrag dat hij vertoonde voor de behandeling. De school had wel voortvarender kunnen handelen door een schriftelijk besluit te nemen, toen zij had besloten dat er voor de leerling geen toekomst meer op de school zou zijn. Ook moet de school de leerling van enige vorm van onderwijs voorzien, totdat een passende school voor hem is gevonden.