Datum uitspraak: 05-02-2018
Nummer uitspraak: 107961
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het gedrag van een leerling is al lange tijd problematisch. Hij vertoont grensoverschrijdend gedrag, is agressief en vaak betrokken bij incidenten. Na een ernstige incident deelt de school mee, dat zij de leerling wil verwijderen. Het voorstel om de leerling naar een speciale voorziening van het samenwerkingsverband te laten gaan waar hij onderzocht kan worden, wordt door ouders geweigerd.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Gezien de ernst van het incident, waarbij de veiligheid van leerlingen in het geding was, kon de school komen tot het besluit om de leerling te verwijderen. Het schoolbestuur mag de leerling pas definitief verwijderen als er een andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten en hem passend onderwijs te bieden. Ten tijde van de zitting was niet duidelijk welke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte de leerling heeft. Dat was onvoldoende door school in kaart gebracht.