Datum uitspraak: 31-01-2018
Nummer uitspraak: 107990
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling volgt VMBO Basis met leerwegondersteuning. Nadat hij overgaat naar VMBO Kader doen zich incidenten voor tussen de school en de leerling en tussen school en de vader van de leerling. De school besluit tot verwijdering. 

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
In aanvang is er een opp voor de leerling gemaakt. Van evaluatie of bijstelling hiervan is niet gebleken. Er is te lang gewacht met actualiseren van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Hierdoor kon de school ook niet in redelijkheid concluderen dat zij de leerling niet de ondersteuning kon bieden die hij nodig heeft.
Verder is het gedrag van de leerling niet toelaatbaar geweest, maar niet zo ernstig dat dat verwijdering kan dragen. Voor wat betreft de vader van de leerling geldt dat hij weliswaar zijn misnoegen heeft kenbaar gemaakt, maar niet is gebleken dat hij te ver is gegaan.