Datum uitspraak: 01-07-2019
Nummer uitspraak: 108737
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling in groep 2 heeft taal- en gedragsproblemen. De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte voldoen en stelt, met het samenwerkingsverband, een observatie voor op een school voor speciaal onderwijs. Ouders wijzen dit af, waarna de school tot verwijdering wil overgaan. Ouders vinden dat hun kind op de huidige school kan blijven.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft zich voldoende ingespannen om de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen. Zij heeft ouders adviezen gegeven over het starten van logopedie en een GZ-traject. Over de logopedie mocht de school geen informatie ontvangen. Een deskundigenoordeel over gedrag heeft de school niet gekregen. Een tijdelijke observatie via een speciale setting op een school voor SO wezen ouders af. Overleg met ouders bleek onvoldoende mogelijk omdat zij overleg regelmatig annuleerden. Het voorgenomen verwijderingsbesluit is redelijk.