Datum uitspraak: 14-10-2021
Nummer uitspraak: 2021011419
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie  
Een school is voornemens een leerling met het syndroom van Down te verwijderen. Sinds de start op de school ontvangt de leerling in de klas fulltime een-op-een-begeleiding. De ouders vinden dat de school niet alle mogelijkheden heeft onderzocht en adviezen van deskundigen onvoldoende heeft meegenomen. Ook zou er geen overleg over het opp zijn geweest.

Advies van de Commissie
Het verzoek is op beide onderdelen, de voorgenomen verwijdering van de leerling van de school en op het ontwikkelingsperspectief, ongegrond.

Toelichting
De omvang van de individuele begeleiding is aanzienlijk geweest omdat de leerling fulltime individuele begeleiding heeft gehad. Desondanks laat de leerling in de groep onvoldoende ontwikkeling zien. Het gedrag van de leerling, haar onvoldoende aansluiting bij klasgenoten, haar onvoldoende blijkende zelfstandigheid en taakgerichtheid maken het voldoende aannemelijk dat de school bij de ondersteuning van de leerling haar grenzen heeft bereikt. Het opp gold tussen school en verzoekers als uitgangspunt voor de ondersteuning van de leerling en is ook, cyclisch, gebruikt als leidraad bij gesprekken met verzoekers over de leerling.