Datum uitspraak: 12-06-2019
Nummer uitspraak: 108700
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school wil een leerling vanwege zijn gedragsproblemen verwijderen. De leerling zit thuis en is eenmaal huiswerk aangeboden. Verzoekster vraagt de Commissie om advies.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Het ontbreken van de redenen in de beslissing, waarom tot voorgenomen verwijdering is overgegaan, is onzorgvuldig. De school heeft de leerling, die al langere tijd thuis zit, onvoldoende onderwijs aangeboden. Om die redenen is het verzoek gegrond.
Inhoudelijk is het besluit redelijk gezien de veiligheidsproblemen die op school ontstonden door het gedrag van de leerling.