Datum uitspraak: 18-10-2018
Nummer uitspraak: 108376
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft forse problemen met zijn werkhouding. Hij is bekend met psychische problematiek. De leerling weigert handelingsgerichte diagnostiek en hulpverlening. Er is voor hem een tlv voor het voortgezet speciaal onderwijs afgegeven. Als de school hem verwijdert wordt het geschil voorgelegd aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft onderkend dat de leerling extra ondersteuning nodig had en heeft intensieve begeleiding geboden onder gebruikmaking van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband biedt. Maar de leerling houdt begeleiding en onderzoek af en volhardt in dwars gedrag, schelden en het conflict zoeken. De leerling heeft specialistische hulp nodig die de school hem niet kan bieden. De afgegeven toelaatbaarheidsverklaring onderschrijft de noodzaak van specialistische hulp.