Datum uitspraak: 25-06-2018
Nummer uitspraak: 108209
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van groep 7 komt niet tot leren. Ook vertoont hij gedragsproblemen. Uiteindelijk heeft de school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Het samenwerkingsverband heeft een observatiearrangement op een sbo-school toegekend. Ouders weigeren daaraan mee te werken.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de problematiek tijdig onderkend en ondersteuning van het samenwerkingsverband willen vragen. Ouders hebben daar geen toestemming voor gegeven. Toen de ouders een half jaar later deze toestemming wel gaven, heeft de school vanwege de toegenomen problemen daaraan voorbij mogen gaan. De school had de handelingsadviezen uit een psychodiagnostisch onderzoek al op diverse manieren zonder resultaat uitgevoerd. Het afgegeven (tijdelijke) arrangement  was gezien de impasse rond de leerling, op dit moment voldoende passend.