Datum uitspraak: 18-12-2019
Nummer uitspraak: 109004
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling wisselt wegens gedragsproblemen van school. De nieuwe school wil haar tegen het einde van het eerste schooljaar verwijderen omdat de leerling onvoldoende meewerkt aan gedragsverbetering.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school wilde door middel van de verwijdering een plaatsing op een bovenschoolse voorziening realiseren. Die plaatsing is begrijpelijk om zo de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen onderzoeken, maar dit is geen grond voor verwijdering. De leerling blijft bij een plaatsing op een bovenschoolse voorziening immers op de huidige school ingeschreven.