Datum uitspraak: 19-03-2018
Nummer uitspraak: 108051
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in 4 vmbo. Na een jarenlang begeleidingstraject en na incidenten kan de school niet langer voorzien in volledige ondersteuning. Er volgt een symbiose-overeenkomst. Daarbij volgt de leerling praktijkvakken op zijn vmbo-school en alle andere vakken op een vso-school. Moeder heeft noodgedwongen ingestemd met dit arrangement omdat zij wil dat haar zoon slaagt voor zijn examens, maar zij vindt dat hij gewoon lessen kan volgen op de reguliere school.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De beslissing om de leerling een andere vorm van onderwijs aan te bieden, op een ander niveau en op een andere locatie stelt de Commissie gelijk aan een beslissing tot een voornemen tot verwijdering. Daarom is de Commissie bevoegd.
In een eindexamenjaar moet er alles aan worden gedaan om de leerling zijn examen te laten halen. De school heeft dat gedaan.
De school heeft de leerling zeer intensief ondersteund maar de gedragsproblemen bleven voortbestaan. De symbiose-overeenkomst is een passende oplossing.