Datum uitspraak: 02-05-2019
Nummer uitspraak: 108651
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school heeft het voornemen een leerling vanwege zijn gedragsproblemen te verwijderen. Sinds de schorsing van vijf dagen zit de leerling thuis. Ouders kunnen zich niet vinden in het besluit en wenden zich tot GPO.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het is in strijd met de Wet op primair onderwijs dat een leerling gedurende de verwijderingsprocedure of een voornemen daartoe geschorst blijft. Door deze feitelijke  verwijderingssituatie zijn waarborgen geschonden. 
Het schoolbestuur heeft niet duidelijk gemaakt welke feiten en omstandigheden binnen een zeer kort tijdbestek zo ernstig waren dat verwijdering nodig was. De onrust in de klas kwam niet alleen door deze leerling. De school had eerder een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen en niet pas nadat duidelijk was dat de leerling niet langer op school kon blijven. De voorgenomen verwijdering staat niet in verhouding tot het door de leerling tijdens enkele incidenten vertoonde gedrag.