Datum uitspraak: 21-02-2018
Nummer uitspraak: 108056
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school was vanaf het begin bekend met de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling. Er bestond voldoende aanleiding om onderzoek te doen om de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te stellen. Er is geen zicht op de concrete ondersteuning die is geboden en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Doordat het ontwikkelingsperspectief ontbreekt, is de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende vastgesteld.
Een ontwikkelingsperspectief is wettelijk verplicht om een arrangement bij het samenwerkingsverband aan te vragen. Het samenwerkingsverband is niet ingeschakeld om te kijken welke arrangementen mogelijk zijn om de leerling de nodige ondersteuning te bieden. Er heeft geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder plaatsgevonden.