Datum uitspraak: 31-07-2019
Nummer uitspraak: 108797
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) zit in groep 3 van een cluster 2-school. Vanwege ernstige gedragsproblemen wil de school de leerling verwijderen. Ouders vinden dat de leerling met passende begeleiding op de school kan blijven. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De gedragsproblemen van de leerling zijn niet afgenomen, ondanks de op TOS gerichte begeleiding, de nauwe samenwerking tussen de school en de gespecialiseerde GGZ en medicatie. De leerling heeft ondersteuning bij de regulering van het gedrag nodig. De school heeft de ouders hier op tijd over geïnformeerd. De school heeft actief gezocht naar een andere passende school en zich ook tot de gemeente, zorgpartners en het samenwerkingsverband gewend.
Het verwijderingsbesluit is redelijk.