Datum uitspraak: 14-01-2020
Nummer uitspraak: 109015
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een schoolbestuur besluit tot een voorgenomen verwijdering van een leerling omdat wederzijds vertrouwen ontbreekt door het gedrag van de moeder. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De moeder heeft een groot aandeel in de verstoorde relatie tussen haar en de school. Zo liet de moeder zich onder meer op negatieve wijze uit over de school op sociale media, conformeerde zij zich niet aan een aan haar zoon opgelegde time-out en liet zij zich in een brief in grensoverschrijdende bewoordingen uit over een leerkracht. 
Het gedrag van de moeder is op zich voldoende aanleiding om de leerling van school te verwijderen. Maar de school heeft de moeder niet op enig moment gewaarschuwd dat haar gedrag zou kunnen leiden tot verwijdering van haar zoon van school. Dit had, gelet op het beleid van de school, wél gemoeten. Ook heeft het schoolbestuur niet overwogen of andere maatregelen tot regulering van het gedrag van de moeder hadden kunnen leiden.