Datum uitspraak: 23-05-2018
Nummer uitspraak: 108148
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school wil verwijderen vanwege het gedrag van de ouders en hun vertrouwensbreuk met de school. De ouders vinden de verwijderingsbeslissing onredelijk en wijzen op het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief voor hun beide kinderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school is niet handelingsverlegen wat de begeleiding van de beide kinderen betreft. De school verwijt de ouders moeizame communicatie. Dan zal de school duidelijk moeten maken dat zij zelf aan haar overlegverplichtingen richting de ouders heeft voldaan. De school is tekortgeschoten, omdat zij geen ontwikkelingsperspectief heeft vastgesteld voor de beide kinderen en met de ouders geen op overeenstemming gericht overleg heeft gevoerd. Er is ook geen overeenstemming over het handelingsdeel.