Datum uitspraak: 04-07-2018
Nummer uitspraak: 108217
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school voor voortgezet onderwijs is voornemens om een leerling van school te verwijderen vanwege de veiligheid. De leerling heeft bij een vechtpartij met een andere leerling veel geweld gebruikt. En de leerling heeft zich vervolgens niet aan de regels gehouden toen zij op school in een apart lokaal mocht werken. De moeder van de leerling legt over de voorgenomen verwijdering een geschil in. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De leerling heeft bij de vechtpartij zich zodanig gedragen dat daardoor de grens van veiligheid binnen de school is overschreden. Het incident stond niet op zichzelf, maar de leerling was betrokken bij een reeks van incidenten. Om het gedrag van de leerling te reguleren, heeft de school ondersteuning ingezet. Het gedrag en de ondersteuning had voor de school aanleiding moeten zijn om een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Maar gebleken is dat de school de ontwikkeling en de ondersteuning van de leerling regelmatig en in diverse overleggen heeft besproken. Bij deze overleggen waren verschillende deskundigen betrokken. Ook is gewerkt met een handelingsplan. De moeder is bij dit alles betrokken. De ondersteuning aan de leerling is dan ook voldoende geweest. Vanwege de ernst van het incident, de eerdere incidenten en het feit dat de leerling zich vervolgens niet aan de regels heeft gehouden, heeft de school tot het voornemen tot verwijderen kunnen besluiten.