Datum uitspraak: 16-07-2021
Nummer uitspraak: 2021007690
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Vanwege gedragsproblemen mag een leerling niet deelnemen aan het reguliere onderwijs. Hij gaat twee dagen per week naar school met een-op-een begeleiding. Moeder vindt dat sprake is van verwijdering en legt het geschil aan de Commissie voor.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er is sprake van een voorgenomen verwijdering omdat volledige terugkeer naar de school niet de bedoeling is. De school heeft verklaard geen passende onderwijssetting voor de leerling te zijn. Ook heeft de school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Echter heeft de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht, waardoor niet duidelijk is waarom de school niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.