Datum uitspraak: 18-10-2021
Nummer uitspraak: 2021012376
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling start in groep 1. Op de eerste wenochtend op school ziet de school signalen dat de leerling alleen met extra toezicht in de klas kan functioneren en besluit dat de leerling voorlopig thuis moet worden gehouden. De leerling bezoekt hierna enkele dagdelen de school, maar na tien maanden, waarin onder meer observaties en overleggen hebben plaats gehad, geeft de school aan dat er voor de leerling geen plaats in het regulier onderwijs is. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
School heeft geïnvesteerd in observaties, multidisciplinaire overleggen (MDO’s), oudergesprekken en begeleiding in de klas, maar heeft onvoldoende geïnvesteerd in het doen van (eigen) onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte. Uit de observaties bleek dat dit wel nodig was. Daarnaast heeft de school  geen ontwikkelingsperspectief opgesteld en ook niet zelf eigen ondersteuning ingezet. Hierdoor is (nog) niet duidelijk wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en in hoeverre hij leerbaar is.