Datum uitspraak: 29-10-2021
Nummer uitspraak: 2021013465
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is zijn schoolloopbaan gestart in het regulier basisonderwijs. Twee jaar geleden is hij overgestapt naar het speciaal basisonderwijs. 
De school is van mening dat zij niet langer kan voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerling en heeft een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd voor het speciaal onderwijs. De ouders van de leerling zijn het daar niet mee eens. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De school had de gestelde gedragsproblematiek van de leerling beter moeten registreren om deze ten grondslag te kunnen leggen aan een (voornemen tot) verwijdering. Ook heeft de school geen escalatieproces doorlopen. Alles bij elkaar heeft de school de problematiek rondom de leerling onvoldoende systematisch en planmatig aangepakt, zonder dat de ouders kennis hadden van of hadden ingestemd met een handelingsplan.