Datum uitspraak: 22-11-2021
Nummer uitspraak: 2021014356
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling is vanwege gezondheidsproblemen beperkt belastbaar. Zij volgt daardoor onderwijs op afstand. In een overleg tussen onder meer school, de moeder van de leerling en een onderwijsconsulent is besproken of de leerling met inzet van de Variawet een vervolg op het maatwerktraject kan krijgen. De school heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld.  Een gesprek daarover met de moeder is niet van de grond gekomen, waarop de school een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) heeft aangevraagd. De moeder heeft zich tot de Commissie gericht. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De kern van het geschil betreft de toepassing van de Variawet. 
De school heeft een plan van aanpak opgesteld om met gebruikmaking van de Variawet een vervolg van het maatwerktraject voor de leerling te bewerkstelligen. De school heeft het plan van aanpak via de onderwijsconsulent aan de moeder gegeven. Nadat de onderwijsconsulent aan de school heeft teruggekoppeld dat de moeder zich niet in het plan van aanpak kon vinden, heeft er geen vervolgcontact over het plan van aanpak meer plaatsgevonden. 
De school had het niet bij deze eenmalige indirecte poging om in gesprek te gaan, mogen laten. De school had na de eerste negatieve reactie het initiatief moeten nemen om de moeder uit te nodigen voor een gesprek om te praten over de zaken in het plan van aanpak die hen verdeeld houdt. De school had ook aan de moeder kenbaar moeten maken dat als er geen gesprek over het plan van aanpak mogelijk was, er geen vervolg kon worden gegeven aan het maatwerktraject en de school zich genoodzaakt zag om een tlv aan te vragen. De school heeft zich dan ook onvoldoende ingespannen om een gesprek over het maatwerktraject op grond van de Variawet tot stand te laten komen.