Datum uitspraak: 17-02-2021
Nummer uitspraak: 109619
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling maakt volgens de school onvoldoende vorderingen. Daardoor raakt hij gefrustreerd en reageert dat af op andere leerlingen. Met ouders ontstaan vervolgens problemen over de begeleiding van de leerling. Dit geheel brengt de school tot het voornemen de leerling te verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling gedaan en als gevolg daarvan niet de ondersteuning geboden die de leerling nodig heeft.
Dat de veiligheid van de leerlingen in het geding is, is niet gebleken terwijl het gedrag van de vader niet zo ernstig is dat dat de voorgenomen verwijdering rechtvaardigt.