Datum uitspraak: 23-02-2021
Nummer uitspraak: 109641
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wordt voor de vijfde keer binnen twee jaar tijd geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. De school geeft daarbij aan dat zij een verwijderingsprocedure in gang zet, omdat zij niet in staat is om de leerling passende ondersteuning te bieden. De moeder van de leerling is het daar niet mee eens en legt de voorgenomen verwijdering voor aan de Commissie. 

Advies van de Commissie 
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Om tot planmatige begeleiding van een leerling te kunnen komen, heeft een school de medewerking van de ouder(s) nodig. In dit geval heeft de moeder van de leerling zich zodanig afhoudend/afwijzend opgesteld, dat adequate begeleiding en ondersteuning van de leerling niet van de grond is gekomen. De school heeft daartoe voldoende inspanningen verricht. Gelet op de aanhoudende gedragsproblematiek, de door de school verrichte inspanningen en de weinig coöperatieve opstelling van moeder heeft de school in redelijkheid tot de voorgenomen verwijdering kunnen komen.